Quy chuẩn xây dựng bộ Brand Guideline

9 Tháng Tám 2018 | 4:27 Chiều

Bộ Brand Guideline là bản hướng dẫn chi tiết mà căn cứ vào đó để thiết kế các ấn phẩm truyền thông gồm bao bì, các trang thiết bị, vật phẩm bán hàng, ấn phẩm văn phòng, đồng phục, website, các sản phẩm phục vụ các chiến dịch marketing đúng quy cách.

Bộ Brand Guideline thực tế, hình ảnh hóa phương hướng, đường lối phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu. Nó như một bản Hiến Pháp giúp giúp  nội bộ công ty cũng như đối tác, các nhà tổ chức, tổ chức quảng cáo… thống nhất cách thức tiếp cận, sáng tạo, truyền thống thương hiệu theo một quy chuẩn có sẵn mà không làm sai lệch thông điệp công ty.

Brand Guidelines có hai dạng: Quy chuẩn sử dụng online và Quy chuẩn sử dụng offline. Đối với Thương hiệu trong ngành công nghệ như những ứng dụng phần mềm sẽ sử dụng online, đối với Thương hiệu truyền thống có thể gộp cả quy chuẩn định dạng online và offline vào làm một.

Brand Guideline trường tiểu học Đông Thái - Hà Nội

Brand Guideline trường tiểu học Đông Thái – Hà Nội

Bộ Brand Guideline bao gồm các quy chuẩn gì?

– Sứ mệnh thương hiệu

– Định vị giá trị và sự khác biệt của thương hiệu

– Quy chuẩn về thiết kế logo và cách sử dụng logo (những trường hợp nên và không nên)

– Màu sắc thương hiệu

– Font chữ

– Phong cách hình ảnh

– Định dạng truyền thông

– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như bao thư, danh thiếp, profile công ty, đồng phục, văn phòng, email, biển quảng cáo, quầy bán hàng…

Thiết kế bộ Brand Guideline là công việc cực kỳ quan trọng vì nó định hướng toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu theo một quỹ đạo thống nhất.